HENDA – Zaboravljeni Grad

henda

Client:           HENDA – Mugdim Avdić
Project:        Zaboravljeni grad
Duration:    18 seconds

Kad me neko na ulici zovne “halo pjevač…”, ja se ne osjećam tako. Doduše, većina me prepoznaje kao pjevača, ali malo njih zna da ja pravim sve te svoje pjesme, a još manje ih zna da sam i fotograf, pa i prilično kvalitetan dizajner, ljudima se sviđa to što sam radio s tom malom kamerom. Znači, sve sam pomalo od toga, ali hoću da kažem da nisam samo kantautor, nisam samo aranžer, tekstopisac, nego sve to zajedno. Zato bih volio u narednom periodu objaviti jednu knjigu u kojoj će biti moji objavljeni i neobjavljeni radovi, što se tiče dizajna, prvenstveno fotografije, koje ću, naravno, aranžirati uz tekstove. U 11 albuma imam 110 tekstova od kojih ih sigurno 30-40 zaslužuje da budu u jednoj takvoj knjizi. Kad me neko zovne pjevač, onda ću ja izvaditi tu knjigu, pa mu je dati da vidi da nisam samo pjevač nego i sve ostalo. 

 

Leave a Reply